גידור מט"ח בכל סכום בתנאים השמורים לגדולים

הגברת הודאות והבטחון בתזרים המזומנים

גידור מט"ח מאפשר  ודאות ובטחון בתזרים המזומנים ויכול לספק הגנה בפני תנודתיות בשערי החליפין.עד היום שירות זה לא היה נגיש לכלל הלקוחות, אבל אנחנו באלטשולר שחם פיננשייל סרביסס משנים את המציאות לטובתכם ומציעים לכם שירותי גידור מגוונים המסייעים לצמצם חשיפה בפני תנודות בשערי מט"ח.

 

ראש שקט ויציבות פיננסית

יבואנים ויצואנים רגישים לתנודות במטבע חוץ, משום שהן משפיעות על ההכנסות וההוצאות שלהם: במקרה של התחזקות השקל, יצואנים מרוויחים פחות, ובמקרה של התחזקות המטבעות הזרים היבואנים משלמים יותר.שירותי הגידור מאפשרים הן ליצואנים והן ליבואנים לקבע את שער המטבע לתקופה מוגדרת מראש, או לקבוע טווחי הגנה, כך ניתן להגביר את הוודאות ביחס לתזרים המזומנים, גם כאשר הוא במטבע זר.

 

רוצים לראות איך זה עובד? תגללו מטה ותגיעו למחשבון הגידור שלנו!

הגברת הודאות ובטחון בתזרים המזומנים
דרישת בטחונות מינימלית
הגנה בפני תנודתיות בשערי מט״ח

מידע שווה כח, ידע שווה כסף

שאלה מעולה!  החלטנו להעניק שירותי גידור מט"ח כדי לאפשר לכל העסקים בישראל ליהנות משירותי המט"ח מהם נהנות החברות הגדולות.אנחנו מאמינים שכל עסק צריך להכיר את מכשירי הגידור וכך לקבל אפשרות ליהנות מוודאות וביטחון בתזרים המזומנים שלנו, על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בעסקים קטנים ובינוניים, הזקוקים ליציבות עסקית ופיננסית.
גידור מאפשר לכם לקבוע מה יהיו ההכנסות או ההוצאות העתידיות שלכם מעסקאות מט"ח.
לדוגמא: בעוד כשנה תשלימו עסקה גדולה עם שותף בחו"ל, שישלם לכם במט"ח. אתם רוצים לדעת כבר היום כמה תהיה שווה לכם העסקה הזאת, מבלי להיות חשופים לכך שהשקל יתחזק. גידור מאפשר לכם לקבל את ההגנה הזאת ולקבוע היום מה יהיה שער המט"ח שייקבע את שווי העסקה.
הדבר אפשרי בהתאם לסוג הגידור שבחרתם.כאשר אתם מדברים עם הסוחרים שלנו, ציינו בפניהם את אופי העסקה המבוקשת והאם מועדה קבוע או עשוי להשתנות.
תוכלו לבחור בין מגוון אפשרויות גידור שיסייעו לכם להגביר וודאות ולצמצם חשיפה לתנודות במהלך החודשיים הקרובים. כך תוכלו להבטיח ששער התקציב שקבעתם יהיה רלוונטי לקבלת התקבולים.
כעיקרון כן. עומדות לרשותכם חלופות גידור שיסייעו לכם לשמור על שער התקציב במהלך כל השנה הבאה.
לאחר שתגדירו את הסכום אותו אתם נדרשים להמיר לשקלים מכלל ההכנסות שלכם במט"ח תוכלו לבחור את האפשרות המתאימה כדי להיצמד ככל הניתן לשער התקציב שקבעתם.
כחלק מביצוע העסקה אנו מגדירים את שיעור הביטחונות שתצטרכו להעמיד לתקופת העסקה. מה שאומר שהסכום נשאר אצלכם ואתם מעבירים אלינו רק את הביטחונות שנקבעו מראש.יתכן כי לאורך חיי העסקה יידרש עדכון של שיעור הביטחונות. כלל התנאים מוצגים ללקוחותינו טרם ביצוע העסקה, לרבות שיעור הביטחונות .